Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht.

Wanneer je een handicap, chronische ziekte of andere beperking hebt, kun je extra ondersteuning krijgen bij het volgen van de opleiding.
Op basis van de informatie uit de inschrijfformulieren worden alle leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor deze ondersteuning uitgenodigd voor een gesprek met een van de leerlingadviseurs van het Loopbaandcentrum. Zij hebben de expertise om te bepalen of extra begeleiding nodig is en zo ja, welke extra begeleiding.

Samen met de leerling (en eventueel de ouders) wordt een ondersteuningsplan gemaakt, dat wordt vastgelegd in een bijlage bij de Onderwijsovereenkomst.

De begeleiding in het kader van passend onderwijs wordt o.a. uitgevoerd door de intern begeleiders:

http://www.rockopnh.nl/Files/Billeder/Ecom/Adviseurs%20Loopbaancentrum/Pandora%20Bos_.jpg


Pandora Bos
pbos@rockopnh.nl


Locatie Kievitstraat
Den Helder
kamer K022/1272
maandag 08:30-12:30
dinsdag 08:30-17:00
woensdag 10:30-17:00

Locatie Hofstraat
Schagen
kamer H129/1238 of 1319
donderdag 08:30-12:30

Locatie Ritmeesterweg 
Den Helder
kamer R114/1347
donderdag 13:00-17:00

Locatie Sportlaan
Den Helder
kamer S017/1392
maandag 13:00-17:00

http://www.rockopnh.nl/Files/Billeder/Ecom/Adviseurs%20Loopbaancentrum/Marie%20Mulder_.jpg


Marie Mulder
mmulder@rockopnh.nl


Locatie Hofstraat
Schagen
kamer H129/1238 of 1319
dinsdag 08:30-17:00
woensdag 11:00-17:00

http://www.rockopnh.nl/Files/Billeder/Ecom/Adviseurs%20Loopbaancentrum/Janine%20Ott%20foto.jpg


Janine Ott
jott@rockopnh.nl


Locatie Hofstraat
Schagen
kamer H129/1238 of 1319
woensdag 11:00-17:00
donderdag 08:30-17:00

 

 

 

 

 

 

Marloek de Caluwé
mdecaluwe@rockopnh.nl


Locatie Hofstraat
Schagen
kamer H129/1238 of 1319
maandag 08:30-17:00
 


Ook de eigen coach kan extra tijd krijgen voor begeleiding. Wanneer je vooral hulp nodig hebt tijdens het volgen van de stage kun je begeleid worden door een jobcoach.

Klik hier voor een overzicht van de beschikbare begeleiding, de voorwaarden daarvoor en de grenzen die door ons zijn gesteld aan de mogelijkheid om leerlingen succesvol naar een diploma te begeleiden. 
Leerlingen waarvoor we geen aanbod hebben zullen we begeleiden naar een ander traject.