Absentie- en ziekmeldingen

  Kun je door ziekte of onvoorziene omstandigheden niet op school komen, dan meld je dat 's morgens voor aanvang  voor aanvang van jouw eerste onderwijsactiviteit via het leerlingportaal van EduArte. (Ben je nog geen 18 jaar dan moet de ziekmelding worden gedaan door je ouder/verzorger via het ouderportaal van EduArte, dit mag ook evt. telefonisch). Als je op stage bent dan moet je je uiteraard ook daar afmelden (voor werktijd).

  Als je ten tijde van je afwezigheid stageloopt, licht je ook je stageadres in. Je afwezigheidsmelding geldt pas vanaf het moment dat je deze hebt gemeld. Doe dit dus op tijd. Als je al op school bent en je wordt ziek, meld je dit via het leerlingportaal van EduArte, of de balie (en niet bij de docent, hoewel je die natuurlijk wel inlicht).Als je naar de dokter moet of om een andere reden onderwijs moet missen, meld je dit via het leerlingportaal. (verlof aanvraag) De melding moet ruim van tevoren plaatsvinden zodat je coach deze in behandeling kan nemen.

  Telefoonnummers locaties

  Locatie Kievitstraat, Den Helder - tel. 0223 611 260

  Locatie Sportlaan, Den Helder - tel. 0223 611 380

  Locatie Burg. Ritmeesterweg, Den Helder (Techniekcampus) - tel. 0223 611 350

  Locatie Hofstraat, Schagen - tel. 0223 611 230

  Let op: je afwezigheidsmelding geldt pas vanaf het moment dat je dit hebt gemeld. Doe dit dus op tijd. Stel je voor: Je hebt een toets die om 09.00 uur begint. Je meldt je om 09.15 uur telefonisch ziek bij de balie. Omdat de toets dan al begonnen is, geldt dat je bij aanvang van de toets onrechtmatig afwezig was.

  Beter melden
  Als je na ziekte of afwezigheid weer aan de onderwijsactiviteiten gaat deelnemen, hoef je dit niet te melden. Via het registratiesysteem wordt vanzelf duidelijk dat je weer aanwezig bent. Dit geldt echter niet tijdens stage of beroepspraktijkvorming (bpv): Als de eerste dag waarop je na afwezigheid weer begint een stage- of bpv-dag is, meld je je telefonisch beter bij de balie van je schoollocatie.

  Meer informatie is ook te vinden in de informatiegids.