Kosten mbo

  Lesgeld in bol-opleidingen
  Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor het  schooljaar 2019-2020 is dit € 1.168. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs) en kunt zelf bepalen hoe je het lesgeld wilt betalen: in één keer of gespreid in zes termijnen.

  Cursusgeld in bbl-opleidingen
  Als je een bbl-opleiding volgt, dus leren en werken combineert, betaal je alleen cursusgeld als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent. Voor opleidingen op niveau 1 en 2 is het bedrag voor het schooljaar 2019-2020 € 243. Voor opleidingen op niveau 3 en 4 geldt voor het schooljaar 2019-2020 een bedrag van € 588. Deze bedragen worden door het ROC Kop van Noord-Holland in rekening gebracht.

  Specifieke kosten
  Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).
  De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

   

  Studiefinanciering en studentenreisproduct
  Als je 18 jaar of ouder bent en een bolopleiding volgt, dan kom je in aanmerking voor studiefinanciering (basisbeurs). Daarnaast heeft sinds 1 januari 2017 iedere mbo-leerling die een bol-opleiding volgt -ongeacht zijn of haar leeftijd - recht op een studentenreisproduct (OV-kaart). Voor het aanvragen van studiefinanciering en/of een studentenreisproduct heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag er dan eerst een aan op www.digid.nl. Ben je jonger dan 18 jaar of volg je een opleiding in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)? Dan heb je geen recht op studiefinanciering en/of een reisproduct. Wel kan het kindgebonden budget voor je ouders hoger worden. Op www.toeslagen.nl is hierover meer informatie te vinden.

  Voor alle vragen met betrekking tot studiefinanciering kun je terecht op de website van DUO: www.duo.nl. Je kunt ook contact opnemen met een adviseur van het Loopbaancentrum van het ROC Kop van Noord-Holland op 0223 611 200.