Keuzedelen, wat zijn dat?

Sinds 1 augustus 2016 worden mbo-opleidingen opgebouwd volgens 'de nieuwe kwalificatiestructuur'. Iedere opleiding bestaat in de toekomst uit het basisdeel, het profieldeel en een of meerdere keuzedelen. De leerstof die binnen de keuzedelen wordt aangeboden geeft je de kans je kennis te verdiepen, te verbreden of je voor te bereiden op doorstroom naar een andere mbo-opleiding of het hbo.

Kortom: naast de 'standaardvakken' die je op het mbo moet volgen, zijn of worden er 'keuzevakken', oftewel: keuzedelen, aan je opleiding toegevoegd. Dat geldt voor alle mbo-opleidingen in het hele land.

Klik hier voor het filmpje met uitleg

Welke keuzedelen worden aangeboden en wanneer je deze mag kiezen, verschilt per opleiding. De keuzedelen worden geleidelijk ingevoerd. De coach informeert de klas en begeleidt het keuzeproces.

Veelgestelde vragen over keuzedelen

Mag ik alles kiezen?
Het aanbod aan keuzedelen per branche is zorgvuldig afgestemd op de opleiding, veelal in samenwerking met stage- en leerbedrijven. Ons nadrukkelijke advies is om slim te kiezen, met andere woorden: de keuzedelen die het beste aansluiten bij je (vervolg)opleiding of je toekomstige beroep (en dus kunnen bijdragen aan het vinden van een baan). De coach begeleidt het keuzeproces.

We kunnen een keuzedeel alleen uitvoeren als er voldoende aanmeldingen voor zijn. Uiteraard doen we ons best om het onderwijs van het gekozen keuzedeel voor iedere leerling zo gunstig mogelijk te plannen. Het kan echter voorkomen dat  leerlingen van verschillende opleidingen gezamenlijk een keuzedeel volgen of dat het keuzedeel op een andere locatie of buiten de lestijden/'s avonds wordt aangeboden.

Wat is het nut van keuzedelen?
Als je na je opleiding aan het werk gaat, kun je je via de keuzedelen onderscheiden van anderen. Bovendien kan een toekomstige werkgever zien wat je extra in huis hebt. Wil je doorleren, dan is het in sommige gevallen mogelijk om door deze keuzedelen vrijstellingen te krijgen.

Zijn keuzedelen verplicht?
Ja. De keuzedelen bestaan uit contacttijd op school (les), beroepspraktijkvorming (werkervaring opdoen) of zelfstudie en er wordt een examen afgenomen. De behaalde resultaten worden vermeld op de cijferlijst, maar een onvoldoende resultaat heeft op dit moment geen consequenties voor je diplomering. Het is natuurlijk altijd slim om te gaan voor een zo goed mogelijk resultaat, zodat je kunt laten zien dat je je hebt verdiept in de stof, je kennis hebt verbreed en/of klaar bent voor een vervolgopleiding.

Zijn er kosten aan verbonden?
Ja, deelname aan de keuzedelen kost geld. In de meeste gevallen ligt het bedrag tussen de dertig en vijftig euro per keuzedeel. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als er materialen nodig zijn om een keuzedeel te volgen. Gemiddeld genomen volg je in totaal twee keuzedelen bij een niveau 2 opleiding, drie keuzedelen bij een opleiding op niveau 3 of een driejarige niveau 4-opleiding en vier keuzedelen bij vierjarige opleidingen. Op welk moment in de opleiding de keuzedelen worden aangeboden, verschilt per opleiding.