Applicatie- en mediaontwikkelaar

« Alle ICT opleidingen

Als applicatie- en mediaontwikkelaar ontwikkel en realiseer je software en IT-mediaproducten. Een applicatie is een programma voor de computer, tablet of een smartphone. Tegenwoordig communiceren ook verwarmingsinstallaties, BlueRayspelers en auto’s met een pc, tablet of smartphone. Als applicatie- en mediaontwikkelaar werk je bij bedrijven die software en IT-media producten ontwikkelen. Hierbij kun je denken aan het maken van toepassingsprogramma’s (apps), besturingssystemen, netwerkprogramma’s en interactieve applicaties voor tablets en telefoons. Internet speelt hierbij een belangrijke rol. Je werkt meestal met collega’s aan een project waarvoor deadlines gelden. Je moet daarom goed kunnen communiceren en onder tijdsdruk kunnen werken.

Inhoud

Tijdens je opleiding werk je aan kerntaken. Deze zijn gericht op het ontwerpen, realiseren, implementeren, onderhouden en beheren van applicaties.

Als applicatieontwikkelaar ontwikkel je (onderdelen van) programma’s of websites

Na je opleiding

Na deze opleiding kunt je gaan werken of kiezen voor een opleiding tot ontwikkelaar, programmeur of applicatiebeheerder op hbo-niveau.

« Alle ICT opleidingen
Algemene informatie
Domein ICT
Subdomein
Crebonummmer 25187
Niveau Niveau 4
Leerweg BOL
Duur 3 jaar
Plaats Schagen
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg

Je kunt je voor deze opleiding ook inschrijven als je in het bezit bent van een overgangsbewijs havo 3/4 of vwo 3/4. Met een kaderdiploma adviseren we om te kiezen voor niveau 3.

Kosten

Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2019-2020 € 1.168. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs). 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1
Boeken, readers en digitale leermiddelen: nog niet bekend
Overige benodigdheden: € 203,70
Kostenindicatie leerjaar 2
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 98,50
Overige benodigdheden: € 195,45
Kostenindicatie leerjaar 3
Boeken, readers en digitale leermiddelen: nog niet bekend
Overige benodigdheden: nog niet bekend

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer J. Marbus.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 230.
E-mailen kan natuurlijk ook: jmarbus@rockopnh.nl.

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter