Verkoopspecialist

« Alle Handel en ondernemerschap opleidingen

Als verkoper detailhandel heb je te maken met allerlei aspecten van het verkoopvak. Het contact met en het advies aan de klant staan voorop, zowel bij het voeren van het verkoopgesprekals bij het afrekenen van de artikelen. Bovendien zorg je ervoor dat de winkel er netjes uitziet.

Inhoud

Tijdens de opleiding Verkoper werk je aan de volgende kerntaken:
• het ontvangen en verwerken van goederen
• het verkopen en verlenen van service
• het afhandelen van kassatransacties
• optimaliseren van de verkoop en van het assortiment.
• In het tweede leerjaar neemt het leidinggeven in een winkel een centrale plek in binnen de opleiding

Je bent verantwoordelijk voor de omzet van een of meer assortimentsgroepen. Dus je beslist ook over de samenstelling, presentatie en de promotie.

Na je opleiding

Na het beëindigen van je opleiding op niveau 3 kun je direct in een winkel aan de slag, maar je kunt er ook voor kiezen om verder te leren op respectievelijk niveau 4. 

Specifieke eisen

BBL opleiding:
Voor alle bbl-opleidingen geldt dat je bij aanvang van de opleiding een arbeidsovereenkomst gesloten moet hebben met een erkend leerbedrijf voor minimaal 20 uur per week. Erkende leerbedrijven zijn te vinden via www.s-bb.nl of www.stagemarkt.nl

Beroepsbeeld

Als verkoopspecialist detailhandel ben je de expert op verkoopgebied: je hebt een zeer ruime kennis over het assortiment, presenteert je producten aantrekkelijk en weet als geen ander de klant te adviseren. Vanuit je expertise begeleid je verkopers bij het voeren van verkoopgesprekken en het presenteren van artikelen. Naast deze werkzaamheden coördineer je het proces van ontvangst en opslag van goederen en de afhandeling van de verkoop. Ook hierbij ondersteun je je collega’s.
Je werkt in de meeste gevallen onder verantwoordelijkheid van een filiaalmanager, maar neemt zelf ook initiatieven om de verkoop te optimaliseren. Vanuit je professionele en commerciële instelling verleen je bij al je werkzaamheden service aan klanten en bekijk je continu de mogelijkheden om de verkoop en het dienstenpakket voor de klant te verbeteren.

« Alle Handel en ondernemerschap opleidingen
Algemene informatie
Domein Handel en ondernemerschap
Crebonummmer 25155
Niveau Niveau 3
Leerweg BOL/BBL
Duur 2 jaar
Plaats Schagen
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg

 

NB. Wij adviseren om met een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg te kiezen voor een niveau 3 opleiding.

BBL opleiding:
Voor alle bbl-opleidingen geldt dat je bij aanvang van de opleiding een arbeidsovereenkomst gesloten moet hebben met een erkend leerbedrijf voor minimaal 20 uur per week. Erkende leerbedrijven zijn te vinden via www.s-bb.nl of www.stagemarkt.nl

Kosten

Voor een bol-opleiding betaal je lesgeld aan het Rijk (de rekening ontvang je via DUO). In schooljaar 2019-2020 is dat € 1.168.
Voor een bbl-opleiding betaal je cursusgeld aan het ROC Kop van Noord-Holland. In schooljaar 2019 - 2020 is dat op niveau 1 en 2 € 243 en op niveau 3 en 4 € 588.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1
Boeken, readers en digitale leermiddelen:
bbl € 478,40 / bol € 528,05
Overige benodigdheden: nog niet bekend
Kostenindicatie leerjaar 2
Boeken, readers en digitale leermiddelen: nog niet bekend
Overige benodigdheden: nog niet bekend

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer N. Minnema. Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 230.
E-mailen kan natuurlijk ook: nminnema@rockopnh.nl.

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter Studiebijsluiter van deze opleiding