Manager retail

« Alle Handel en ondernemerschap opleidingen

Als manager retail geef je zelfstandig leiding aan een onderneming. Je bent verantwoordelijk voor de commercie, financiën, organisatie en logistiek. Als je personeel in dienst hebt, hoort een goed werkklimaat daar ook bij. Het is belangrijk om goede contacten te onderhouden met een netwerk van leveranciers, collega-ondernemers en overheidsinstellingen, om zo je positie op de markt te versterken. Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt moet je beschikken over relativeringsvermogen en een open mind.

Inhoud

Na toelating voor de opleiding op niveau 4 volg je de eerste twee jaar een ‘breed’ studieprogramma. De webshop en de ontwikkelingen in de retail nemen in het tweede leerjaar een centrale rol in. In het derde en tevens laatste jaar van de opleiding bieden we het project ‘Ondernemen’, waarbij je met ondersteuning van het bedrijfsleven en docenten samen met een aantal klasgenoten een eigen onderneming start, met echte producten en echte klanten.

Ook ligt tijdens het laatste jaar van je opleiding de nadruk op de management- en bedrijfseconomische kant van het vak en bieden we de keuzedelen ondernemerschap of doorstroom naar het hbo

Ondernemerschap
Ondernemerschap is een belangrijk aspect binnen alle opleidingen Detailhandel en uiteraard ook binnen de opleiding Manager retail. Het is niet alleen interessant voor wie na de opleiding een eigen onderneming wil starten, ook veel filiaalbedrijven verwachten dat hun toekomstige managers vaardig zijn in het ondernemen.
Als manager retail heb je veel verschillende taken en moet je weten wat er speelt binnen het vakgebied waarin je onderneemt. Als je een sportwinkel hebt, kan de uitslag van een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld bepalend zijn voor de vraag naar bepaalde tenues. 
Een ander belangrijk aspect is dat je als ondernemer zelfsturend bent. Je moet weten hoe je een ondernemingsidee ontwikkelt, hoe je een ondernemingsplan realistisch en haalbaar maakt en hoe je aan de hand van dit plan een onderneming kunt starten en runnen. 

Doorstroom naar het hbo
Om door te kunnen stromen naar het hbo moet je beschikken over een ondernemende, commerciële en zelfsturende houding. Om die te ontwikkelen ligt de nadruk binnen dit keuzedeel op vaardigheden als taal, rekenen en probleemoplossend kunnen denken. Daarnaast besteden we extra aandacht aan Engelse taalvaardigheid en het ontwikkelen van feitenkennis op het gebied van algemene economie, bedrijfsadministratie en communicatie.

Extra: NIMA Basiskennis Marketing
In het derde jaar van de opleiding Manager retail kun je de opleiding NIMA Basiskennis Marketing volgen. Met dit diploma beschik je over de basiskennis die nodig is om binnen een organisatie de verantwoordelijken voor marketing goed te ondersteunen. Je leert feitelijkheden en praktijksituaties te herkennen, interpreteren en verklaren. De lessen worden aangeboden binnen het reguliere lesprogramma van het derde jaar. 

Extra: Keuzedeel Ondernemerschap en NIMA basiskennis marketing

Na je opleiding

Na het beëindigen van je opleiding kun je direct in een winkel of als ondernemer aan de slag, maar je kunt er ook voor kiezen om door te stromen naar een hbo-opleiding.

Specifieke eisen

BBL opleiding:
Voor alle bbl-opleidingen geldt dat je bij aanvang van de opleiding een arbeidsovereenkomst gesloten moet hebben met een erkend leerbedrijf voor minimaal 20 uur per week. Erkende leerbedrijven zijn te vinden via www.s-bb.nl of www.stagemarkt.nl

« Alle Handel en ondernemerschap opleidingen
Algemene informatie
Domein Handel en ondernemerschap
Crebonummmer 25162
Niveau Niveau 4
Leerweg BOL/BBL
Duur 3 jaar
Plaats Schagen
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg

• overgangsbewijs van havo 3/4 of vwo 3/4
NB. Wij adviseren om met een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg te kiezen voor een niveau 3 opleiding.

BBL opleiding:
Voor alle bbl-opleidingen geldt dat je bij aanvang van de opleiding een arbeidsovereenkomst gesloten moet hebben met een erkend leerbedrijf voor minimaal 20 uur per week. Erkende leerbedrijven zijn te vinden via www.s-bb.nl of www.stagemarkt.nl

Kosten

Voor een bol-opleiding betaal je lesgeld aan het Rijk (de rekening ontvang je via DUO). In schooljaar 2019-2020 is dat € 1.168.
Voor een bbl-opleiding betaal je cursusgeld aan het ROC Kop van Noord-Holland. In schooljaar 2019 - 2020 is dat op niveau 1 en 2 € 243 en op niveau 3 en 4 € 588.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1
Boeken, readers en digitale leermiddelen:
bbl € 522,90 / bol nog niet bekend
Overige benodigdheden: bbl € 32,95 / bol € 67,95
Kostenindicatie leerjaar 2
Boeken, readers en digitale leermiddelen:
bbl € 478,40 / bol € 528,05
Overige benodigdheden: nog niet bekend
Kostenindicatie leerjaar 3
Boeken, readers en digitale leermiddelen:
bbl € 478,40 / bol € 528,05
Overige benodigdheden: nog niet bekend

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer N. Minnema. Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 230.
E-mailen kan natuurlijk ook: nminnema@rockopnh.nl.

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter Studiebijsluiter van deze opleiding