Entree: jouw toegang!

Geen diploma nodig

Als je voortijdig gestopt bent met school en geen vmbo-diploma hebt behaald dan is de Entreeopleiding een goede opstap richting een mbo-opleiding op niveau 2 of richting werk.

Minimaal 16 jaar

Je kunt starten met de Entreeopleiding als je op 1 augustus minimaal 16 jaar bent.

Wat leer je?

Naast algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap krijg je vakken die je voorbereiden op het werken in de praktijk. De nadruk ligt op het aanleren van sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden. 

Bol of bbl

De opleiding duurt één jaar. Je kunt kiezen uit twee varianten:
1. Bol (school en stage)
Je start met een oriëntatieperiode van tien weken op school. Dan kies je een beroepsrichting en ga je drie dagen per week naar school in Den Helder en loop je twee dagen per week stage bij een bedrijf.
2. Bbl (werken en leren)
Je kiest een beroepsrichting en gaat één dag per week naar school in Schagen (het Startcentrum). Daarnaast werk je minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf.

Bij beide varianten krijg je na vier maanden een (bindend) studieadvies. Dan wordt duidelijk of je in staat bent om de Entreeopleiding te halen en wat je mogelijkheden zijn na deze opleiding.

Entreeopleiding voor leerlingen van de praktijkschool en het vso

ROC Kop van Noord Holland werkt samen met de Praktijkscholen in Schagen en Den Helder en met de Spinaker. Als je op één van deze scholen zit kun je jezelf in overleg met jouw school bij ons aanmelden. 
Je hebt een positief advies van hen nodig om te kunnen starten. Docenten van het ROC en van de Praktijkschool geven samen de Entreeopleiding op De Pijler in Den Helder en het Startcentrum in Schagen. De opleiding wordt op maat verzorgd. Het Startcentrum is een samenwerking tussen het Regius College, het Clusius College en het ROC Kop van Noord-Holland.

Beroepsrichtingen

Klik hier voor een overzicht van de beroepsrichtingen waar je binnen de Entreeopleiding uit kunt kiezen.

Kosten

Alleen als je op 1 augustus 2016 18 jaar of ouder bent moet je les- of cursusgeld betalen. Kies je voor de bol-variant, dan betaal je 
€ 1.137 lesgeld. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Kies je voor de bbl-variant, dan betaal je € 236 cursusgeld aan het ROC Kop van Noord-Holland. Naast het les- of cursus betaal je zogenoemde opleidingskosten voorbijvoorbeeld leermiddelen en ICT-licenties. Hierover ontvang je bij de start van je opleiding bericht. 

Opleidingskosten

Naast bovenstaande kosten betaal je jaarlijks een bedrag voor boeken en readers, digitale leermiddelen en overige benodigdheden. Boeken, readers en digitale leermiddelen schaf je zelf aan. Hierover word je tijdig schriftelijk geïnformeerd.
Voor de overige benodigdheden (materialen, kopieerkosten, excursies, kosten praktijkcertificering en trainingen en een bijdrage voor de diploma-uitreiking) ontvang je een gespecificeerde factuur. We doen ons uiterste best om deze kosten zo laag mogelijk te houden.