Wie is wie

De deelnemersraad - even voorstellenVlnr: Kayleigh Backer, Rick Volkers, Charlotte Bloemen, Mike Altena, Joshua Wehnes en Abe Bakker.

Alle onderwijsafdelingen binnen het ROC zijn vertegenwoordigd door een leerling. Deze leerling zit vaak ook in de leerlingenraad binnen hun eigen afdeling. Om te weten bij wie je terecht kunt met vragen of punten die spelen op de afdeling, stellen wij ons graag aan je voor: 

Charlotte Bloemen
Afdeling: Welzijn
Functie: Voorzitster/ Raadslid
Motivatie: “Ik wil heel graag het koppelstuk zijn tussen de leerlingen en het bestuur om zo te zorgen voor nog beter onderwijs en een beter sfeer in de school. Zodat iedereen prettig onderwijs volgt en mooi kan terugkijken op zijn of haar afgeronde studie.”

Mike Altena

Afdeling: Economie
Functie: Notulist/Raadslid
Motivatie: “Ik vind het een eer om als tussenpersoon de stem van mijn medeleerlingen te uiten in de deelnemersraad. Het is erg leuk om de school te helpen zodat iedereen met een goed gevoel op zijn of haar studie kan terugkijken.”

Rick Volkers
Afdeling: Sport, toezicht en veiligheid
Functie: Raadslid
Motivatie: “Ik vind het leuk om iets extra’s voor de school te doen. Oplossingen te bedenken en ervoor te zorgen dat het voor de leerlingen alleen maar beter kan worden, dat spreekt mij erg aan.”

Leon Hartog
Afdeling: ICT
Functie: Raadslid
Motivatie: “Ik zit in de raad omdat ik het leuk vind om zaken te regelen/organiseren. Ik vind het ook belangrijk dat leerlingen hun stem kunnen laten horen.”

Abe Bakker
Afdeling: Nautisch College

Kayleigh Backer
Afdeling: Welzijn

Afdeling: Techniek
Deze functie wordt momenteel niet bekleed en is open voor sollicitatie

Afdeling: Zorg
Deze functie wordt momenteel niet bekleed en is open voor sollicitatie