Home > Contact > Inschrijven

Kies nu voor jouw toekomst

Wat goed dat je de opleiding hebt gevonden die bij je past! Nu is het tijd voor de volgende stap. Schrijf je in!

Aanmelden en toelaten

Wie zich wil aanmelden voor een mbo-opleiding, moet dit uiterlijk op 1 april voor het nieuwe studiejaar doen. Dit geldt sinds het studiejaar 2018-2019. Als een student zich niet op 1 april heeft aangemeld, dan kan de mbo-instelling hem weigeren. Na aanmelding kan een student zijn opleidingskeuze nog wijzigen.
Alle studenten die zich op tijd aanmelden, hebben recht op een studiekeuzeadvies door de mbo-instelling. In dit advies kijken we of de gekozen opleiding past bij de student. Daarbij wordt gekeken naar zijn achtergrond, motivatie en interesses. Het is aanvullend op de LOB- en studiekeuzeactiviteiten die de jongere op het vmbo al heeft doorlopen.
Recht op toelating tot de mbo-opleiding van je keuze (toelatingsrecht)
Een student heeft in principe recht op toelating tot de mbo-opleiding van zijn keuze als hij:

– op uiterlijk 1 april is aangemeld bij de mbo-opleiding;
– de vooropleiding heeft behaald voordat het mbo-schooljaar begint;
– deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten voor die opleiding.

Een student die aan alle eisen voldoet, kan soms toch worden geweigerd. Dat kan wanneer er meer aanmeldingen zijn dan opleidingsplekken. Daarnaast mogen sommige opleidingen extra eisen stellen. Meer weten? Kijk dan op de site van de rijksoverheid.

Vragen tijdens het inschrijven?


We helpen je daar graag bij.

Ik wil mij inschrijven voor:

Ik wil me inschrijven voor een mbo-opleiding

Let op! Voor het inschrijven voor 2020 – 2021 is er vanaf 1 november 2019 een inschrijfformulier beschikbaar.

 

We besteden veel zorg aan de toelating en plaatsing van nieuwe leerlingen. Daarom hanteren we de volgende procedure:
• Je meldt je – voor 1 april  – aan door het inschrijfformulier MBO in te vullen en in te leveren of op te sturen. Denk ook aan het meesturen van een kopie van je ID-bewijs.
• Er wordt altijd een intakegesprek met je gevoerd voordat je kunt starten bij een opleiding. In het intakegesprek wordt onder andere je motivatie besproken. Na het opsturen van je inschrijfformulier, krijg je altijd een uitnodiging voor een gesprek en in die uitnodiging staan ook de extra intake-activiteiten (zoals het schrijven van een motivatiebrief of een andere test). Dit is per opleiding verschillend.
•Wanneer je inschrijving daartoe aanleiding geeft, word je door het Loopbaancentrum uitgenodigd voor een gesprek over eventuele extra begeleiding.

Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo
Leerlingen die zich tijdig inschrijven en deelnemen aan de verplicht gestelde intakeactiviteiten, hebben toelatingsrecht tot de opleiding van hun keuze mits ze voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen. Daarnaast hebben deze leerlingen recht op een studiekeuzeadvies.
Het ROC heeft de plicht tot het houden van een studievoortgangsgesprek uitmondend in een bindend studieadvies aan iedere leerling in het eerste studiejaar.

Numerus fixus
Bij de opleidingen Veiligheid en vakmanschap, Handhaver toezicht en veiligheid en Leisure & Hospitality is een van tevoren vastgesteld aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Dit noemen we numerus-fixusopleidingen. Plaatsing in deze opleidingen gebeurt op volgorde van inschrijving. Schrijf je dus op tijd in.

Inschrijven voor Entree

Let op! Voor het inschrijven voor 2020 – 2021 is er vanaf 1 november 2019 een inschrijfformulier beschikbaar.

Om je in te schrijven voor niveau 1, heb je geen diploma nodig. Je moet op 1 augustus wel 16 jaar of ouder zijn. Je geeft ons bij je aanmelding meer informatie over wie je bent en wat voor soort opleiding je bij het ROC Kop van Noord-Holland zou willen doen. Je geeft ook je vooropleidingen door.
Hebben wij het inschrijfformulier ontvangen, dan plannen we een intake. We kijken dan samen of je bij ons op je plek bent. Hieruit volgt een plaatsingsadvies.

Inschrijven voor de Vavo

Let op! Voor het inschrijven voor 2020 – 2021 is er vanaf 1 november 2019 een inschrijfformulier beschikbaar.

In het inschrijfformulier voor de vavo geef je ons meer informatie over wie je bent, wat je achtergrond is en wat je op het ROC Kop van Noord-Holland wilt bereiken. Hiermee geef je ons wat meer inzicht in waar je geplaatst wil worden.

• Meld jezelf liefst aan voor 1 april van het jaar waarin je wilt beginnen. Zorg ook voor een stempel en advies van je vorige school.
• We plannen een intake waarin je dieper ingaat op je talenten en wensen. Je krijgt dan meer informatie over de werkwijze van het ROC Kop van Noord-Holland. Je ontvangt hierna een plaatsingsadvies.

NB. Ben jij jonger dan 18 jaar? Vraag dan aan je decaan om een uitbestedingsformulier in te vullen. 
Klik hier om het formulier te downloaden.

Ik wil me inschrijven voor een inburgeringscursus

Let op! Voor het inschrijven voor 2020 – 2021 is er vanaf 1 november 2019 een inschrijfformulier beschikbaar.

U kunt bij het ROC Kop van Noord-Holland een officieel erkende inburgeringscursus volgen. Hiermee vergroot u uw kans op werk. Ook kunt u  werken aan een mogelijk Nederlanderschap. Vul eerst het aanmeldformulier voor het intakegesprek in, dan maken we een afspraak. Vergeet niet om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Intake
In dit gesprek nemen we uw situatie samen door. Dit kan in diverse talen. We bespreken dan ook welk van de 3 trajecten u wilt gaan volgen. U hebt daarbij de keuze uit:
• het behalen van een inburgeringsdiploma
• bekwamen in de Nederlandse taal
• alfabetisering

Inschrijven voor een cursus of training

Onderwijsgroep Noordwest-Holland is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Bedrijfsopleidingen van het Clusius College en het ROC Kop van Noord-Holland. Met deze samenwerking bieden wij het mkb in de regio meer dan 300 cursussen in 10 vakgebieden. Een goede manier om specifieke beroepsvaardigheden te verbeteren in uw eigen regio.

Aanmeldings- en intakeprocedures zijn cursusafhankelijk. Het is mogelijk om cursussen individueel te volgen, of met een team van medewerkers. Ook kunt u een geheel op maat gemaakte cursus krijgen. Wij denken in ieder geval altijd met u mee wat voor uw bedrijf de beste optie is.

Ga naar de website voor meer informatie en digitale inschrijving.

Aanvragen inschrijfformulier

 x
Mbo brochure + inschrijfformulierMbo inschrijfformulierEntree folder + inschrijfformulierEntree inschrijfformulierVavo folder + inschrijfformulierVavo inschrijfformulier