Bij ons kun je als leraar in opleiding stage lopen. We doen het ‘Opleiden in de school’ vanuit de essentie van goed onderwijs. We willen vakbekwame en professionele docenten opleiden, die zich inzetten voor de studenten. Hierbij werken we nauw samen met Hogeschool van Amsterdam en NHL Stenden in Leeuwarden. Studenten van lerarenopleidingen van andere hogescholen zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd om te solliciteren naar een stageplaats.

Daarnaast werken we ook nauw samen met de grootste reguliere middelbare school van Den Helder: Scholen aan Zee.  Hierdoor behoort een gecombineerde stage van voorgezet- en middelbaar beroepsonderwijs ook tot de mogelijkheden.

Hoe het werkt

Je kunt via onderstaand formulier een aanvraag doen. In overleg met je hogeschool komt de overeenkomst vervolgens tot stand. Eenmaal gestart, krijg je een introductiebijeenkomst en leer je jouw werkplekbegeleider kennen. Als opleidingsschool bieden we je naast een leerzame stage ook diverse workshops aan waarmee jij je kennis verder kunt verbreden en verdiepen.

Halverwege en aan het einde van je stage krijg je een beoordeling. Tussendoor word je zo actief mogelijk begeleid, met genoeg ruimte om echt zelf te leren.

Met wie heb je te maken?

De schoolopleider is samen met de lerarenopleiding verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van de begeleiding. De werkplekbegeleider is je dagelijkse aanspreekpunt. De instituutsopleider vertegenwoordigt de lerarenopleiding in de opleidingsschool.

Meer weten of je aanmelden?

Via de mbo-raad is meer informatie te vinden over opleiden in de school.

Informatie stagemogelijkheden aanvragen

Wil je meer informatie over onze stagemogelijkheden of je meteen aanmelden, vul dan dit formulier in.