Bij ons kun je als leraar in opleiding stage lopen. We doen het ‘Opleiden in de school’ vanuit de essentie van goed onderwijs. We willen vakbekwame en professionele docenten opleiden, die zich inzetten voor de studenten.

Hoe het werkt

Je kunt via onderstaand formulier een aanvraag doen. In overleg met je hogeschool komt de overeenkomst vervolgens tot stand. Eenmaal gestart, krijg je een introductiebijeenkomst en leer je jouw werkplekbegeleider kennen. Er zijn er 15 bij het ROC. Je krijgt een overzicht van de bijeenkomsten over relevante onderwijszaken. Je krijgt een evaluatie halverwege je stage en aan het einde. Tussendoor word je zo actief mogelijk begeleid, met genoeg ruimte om echt zelf te leren.

Met wie heb je te maken?

De schoolopleider is samen met de lerarenopleiding verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van de begeleiding. De werkplekbegeleider is je dagelijkse aanspreekpunt. De instituutsopleider vertegenwoordigt de lerarenopleiding in de opleidingsschool.

Meer weten of je aanmelden?

Via de mbo-raad is meer informatie te vinden over opleiden in de school.

LIO aanvragen

Wil je meer informatie over Leraar In Opleiding of je meteen aanmelden, vul dan dit formulier in.