Zelfstandig leren met betrokken ouders

Met een diploma

Uw zoon of dochter kan zich ontwikkelen tot professional door onderwijs van een hoge kwaliteit te volgen. Onderwijs dat ook goed aansluit op de arbeidsmarkt. Onderwijs dat goed vakmanschap aanleert door de juiste mix van theorie en praktijk aan te bieden.
Binnen het ROC Kop van Noord-Holland staan de studenten centraal; zij zijn ons eerste aanspreekpunt. Maar op de weg naar zelfstandigheid speelt de omgeving een belangrijke rol. Betrokkenheid van ouders is daarbij heel belangrijk, zowel in het keuzeproces vooraf als in de begeleiding tijdens de opleiding. Ouders en verzorgers ontmoeten we graag tijdens open avonden en op ouderavonden. Ook informeren we u via nieuwsbrieven en deze site. Uiteraard kunt u tijdens de opleiding bij vragen ook contact opnemen met de coach van uw zoon of dochter.

Zonder diploma

Heeft uw zoon of dochter nog geen diploma, dan kan hij of zij instromen in het mbo via de entree-opleiding. De mininumleeftijd is 16 jaar. Via een bol- of bbl-opleiding leert de entree-leerling de algemene vakken. Hij of zij krijgt daar ook lessen in burgerschap, sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden. Na de opleiding heeft uw zoon of dochter de keuze om te gaan werken of door te stromen naar een opleiding op niveau 2. De basis voor deze keuze is een bindend advies dat tijdens de opleiding wordt gegeven.

Lees meer over entree-opleidingen

Aanmelden en toelaten

Wie zich wil aanmelden voor een mbo-opleiding, moet dit uiterlijk op 1 april voor het nieuwe studiejaar doen. Dit geldt sinds het studiejaar 2018-2019. Als een student zich niet op 1 april heeft aangemeld, dan kan de mbo-instelling hem weigeren. Na aanmelding kan een student zijn opleidingskeuze nog wijzigen.

Alle studenten die zich op tijd aanmelden, hebben recht op een studiekeuzeadvies door de mbo-instelling. In dit advies kijken we of de gekozen opleiding past bij de student. Daarbij wordt gekeken naar zijn achtergrond, motivatie en interesses. Het is aanvullend op de LOB- en studiekeuzeactiviteiten die de jongere op het vmbo al heeft doorlopen.

Recht op toelating tot de mbo-opleiding van je keuze (toelatingsrecht)
Een student heeft in principe recht op toelating tot de mbo-opleiding van zijn keuze als hij:

– op uiterlijk 1 april is aangemeld bij de mbo-opleiding;
– de vooropleiding heeft behaald voordat het mbo-schooljaar begint;
– deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten voor die opleiding.

Een student die aan alle eisen voldoet, kan soms toch worden geweigerd. Dat kan wanneer er meer aanmeldingen zijn dan opleidingsplekken. Daarnaast mogen sommige opleidingen extra eisen stellen. Meer weten? Kijk dan op de site van de rijksoverheid.

Studiekosten

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de studiekosten.
Kijk dan op onze pagina Kosten voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Je bent niet de eerste. Hieronder de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

EduArte ouderportaal, hoe werkt dat?

Bekijk de handleiding.

Opleidingskosten betalen aan school via WIS Collect, hoe werkt dat?

Bekijk de handleiding.

Of het filmpje op de website van WIS collect.