Wil je meer weten over de coronamaatregelen? Kijk dan hier.

Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig kunt hebben tijdens je studie. Zo vind je meer informatie over hoe je je kunt ziek melden. Maar ook onze onderwijsovereenkomsten, het examenreglement, onze procedure schorsen, onze meldcode huiselijk geweld, de klachtenregeling waarin staat wat je moet doen als je een klacht hebt en de algemene informatiegids zijn hier te vinden. Voor meer informatie over je stage kijk je op de pagina stagebegeleiding.

Ziek melden?

Als je ziek bent, meld je dit ’s morgens voor aanvang van jouw eerste onderwijsactiviteit via het leerlingportaal van EduArte. (Ben je nog geen 18 jaar dan moet de ziekmelding worden gedaan door je ouder/verzorger via het ouderportaal van EduArte.) Ook andere afspraken waarom je afwezig bent, meld je via leerlingportaal EduArte. Als je stage loopt, licht je ook je stageadres in. Je afwezigheidsmelding geldt pas vanaf het moment dat je deze hebt gemeld. Doe dit dus op tijd. Als je weer aan de onderwijsactiviteiten gaat deelnemen, hoef je dit niet te melden. Behalve tijdens je stage of bpv (beroepspraktijkvorming), dan meld je je telefonisch beter bij de balie van je schoollocatie.

Onderwijsovereenkomsten

Met elke deelnemer wordt voor de inschrijving van de opleiding een onderwijsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan de algemene rechten en plichten van de student en de school.

Onderwijsovereenkomst mbo 2020 – 2021

Onderwijsovereenkomst mbo 2019 – 2020

Onderwijsovereenkomst Vavo

Onderwijsovereenkomst Entree 2019 – 2020

Onderwijsovereenkomst Entree 2020- 2021

Algemene informatiegids

De algemene informatiegids 2019-2020

De algemene informatiegids 2020-2021