Home > Over ons > Extra begeleiding

Extra begeleiding via het Loopbaancentrum

Bij de intern begeleiders van het Loopbaancentrum kun je terecht voor een extra steuntje in de rug. Samen met jou bekijken ze je hulpvraag en ze verwijzen je door als dat nodig is. Dat kan zijn naar de schoolmaatschappelijk werker, een pedagogisch medewerker van het Pluspunt, een intern begeleider passend onderwijs of de jobcoach. Van daaruit is ook verwijzing naar externe hulpverlening mogelijk. Voor vertrouwenszaken is er een vertrouwenspersoon.

Wil je een afspraak maken?


Heb je behoefte aan extra begeleiding, neem dan contact op met je coach of rechtsreeks met een van de medewerkers van het Loopbaancentrum. Klik op persoonlijk contact voor een overzicht van de intern begeleiders en van de uren waarop ze spreekuur houden.


Persoonlijk contact

Studie- en beroepskeuze

Onze intern begeleiders kunnen je helpen bij je studie- en beroepskeuze, of als je van richting wilt wisselen. Er zijn daarvoor diverse tests en onderzoeken beschikbaar.

Interesse-onderzoek
Als je moeite hebt met het maken van een beroepskeuze of als je van richting wilt veranderen, kan het helpen om een interesse-onderzoek te doen. Aan de hand van een aantal vragen wordt duidelijker welke richtingen bij jou passen.

Capaciteitenonderzoek
Vraag je je af of je het niveau van een opleiding wel aankunt? Een capaciteitenonderzoek helpt je daar van tevoren meer inzicht in te krijgen. Ook deze kun je doen bij het Loopbaancentrum.

Persoonlijkheidsonderzoek
Een handig onderzoek wanneer het voor jou niet helemaal helder is of je karaktereigenschappen wel passen bij de studierichting die je hebt gekozen. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld slim zijn als je faalangst hebt, verlegen bent of juist heel assertief.

Problemen thuis of op school

Loopt het even niet lekker op school?
Kan je ook wel eens moeilijk je bed uitkomen? Is het maken van huiswerk voor jou lastig of heb je moeite met het goed inplannen en uitvoeren van je huiswerk? Vind jij dat je ouders of coach je niet begrijpen? Of je vrienden? Heb je behoefte aan een luisterend oor? En ben je tussen de 16 en 24 jaar?

Dan is een mentor misschien iets voor jou
Een mentor van het You-and-Me-project kan je, voor de duur van een half jaar, begeleiden bij verschillende situaties. Een mentor is een vrijwilliger die buiten jouw schooltijden om afspraken met je maakt om samen moeilijke situaties te bespreken. Hij of zij helpt je om je doelen te behalen. Je mentor kan jou ook stimuleren om te kijken naar je kwaliteiten naar hoe je deze kan benutten.

Vertrouwenszaken

Neem contact op met een intern begeleider van het Loopbaancentrum als je op school of bij je leerbedrijf last hebt van ongewenste omgangsvormen, zoals:
• pesten of bedreiging
• geweld
• discriminatie of racisme
• seksuele intimidatie

Als de situatie daar voldoende aanleiding toe geeft, kan de intern begeleider je verwijzen naar de vertrouwenspersoon die je helpt bij het indienen van een officiële klacht bij een klachtencommissie.

Trainingen

Soms krijg je na contact met het Loopbaancentrum het advies om mee te doen aan een speciale cursus. Het Loopbaancentrum organiseert ieder jaar verschillende cursussen, zoals:

• Omgaan met faalangst
• Opkomen voor jezelf

Via deze training leer je om sterker in je schoenen te staan. Je leert wat andere mensen wel kunnen maken, en waar ze bij jou de grens over gaan. We laten je zien hoe om te gaan met situaties die jij als onprettig ervaart. Neem voor meer informatie contact op met een van de intern begeleiders.

Voortijdig schoolverlaten

Wanneer je de school verlaat voordat je een diploma behaald hebt, word je naar het Loopbaancentrum verwezen voor uitstroombegeleiding. Als je nog kwalificatieplichtig bent (je bent nog geen 18 jaar en je hebt nog geen mbo-2- of havo-diploma behaald), mag je pas worden uitgeschreven als je bij een andere opleiding staat ingeschreven.

De intern begeleider onderzoekt of er met behulp van begeleiding een mogelijkheid is om toch verder te gaan met de opleiding. Wanneer dat niet kan, word je geholpen bij het maken van een nieuwe keuze. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het oriëntatie- en overstaptraject.

Passend onderwijs

Het is voor onze intern begeleiders belangrijk zo vroeg mogelijk te weten wat jij nodig hebt om je opleiding optimaal te doorlopen. Wanneer de antwoorden op het inschrijfformulier daartoe aanleiding geven, gaan wij al voor de zomervakantie met jou en eventueel je ouders in gesprek over het bieden van passend onderwijs. We stellen vast op welke punten je extra begeleiding zou kunnen gebruiken, zodat we daar meteen vanaf de start van je opleiding mee kunnen beginnen.

Gerbrich Leegwater

Hoofd Loopbaancentrum - Algemene vragen
Ik ben bereikbaar via:

Telefoon: (0223) 611 200
E-mail: gleegwater@rockopnh.nl

Pandora Bos

Adviseur Loopbaancentrum
Ik ben bereikbaar via:

Telefoon: (0223) 611 200
E-mail: pbos@rockopnh.nl

Marie Mulder

Adviseur Loopbaancentrum
Ik ben bereikbaar via:

Telefoon: (0223) 611 200
E-mail: mmulder@rockopnh.nl