Home > Onderwijs > Educatie en Inburgering

Educatie en inburgering

In opdracht van gemeentes verzorgt het ROC Kop van Noord-Holland opleidingen voor volwassenen, gericht op het vergroten van de participatie in de samenleving en op het werk: de zogenoemde educatieve trajecten. Deze zijn bijvoorbeeld bedoeld voor laaggeletterden of anderstaligen. Ook mensen die een uitkering ontvangen, kunnen hier gebruik van maken.

Op zoek naar een taal- en rekencursus

Het spreken van de taal en het kunnen maken van eenvoudige berekeningen zijn belangrijke vaardigheden in de Nederlandse samenleving. We bieden taal- en rekencursussen aan voor Nederlandstaligen (NT1) en voor anderstaligen (NT2: Nederlands als tweede taal). Mensen kunnen op elke leeftijd leren rekenen en schrijven bij het ROC Kop van Noord-Holland.
> Bekijk het aanbod

Inburgeren in Nederland

Wilt u zich goed voorbereiden op het examen voor inburgering? Dan kunt u een inburgeringscursus volgen. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland biedt deze cursussen voor u aan.
> Informatie over inburgeren

Ik ben een verwijzer

Begeleidt u mensen van Nederlandse of niet-Nederlandse afkomst? Het ROC Kop van Noord-Holland helpt u bij het vinden van de juiste cursus en het de juiste opleiding. Zo geeft u gemakkelijk de juiste verwijzing.
> Informatie voor verwijzers