Home > Onderwijs > Educatie en Inburgering

Educatie en inburgering

In opdracht van gemeentes verzorgt het ROC Kop van Noord-Holland opleidingen voor volwassenen, gericht op het vergroten van de participatie in de samenleving en op het werk: de zogenoemde educatieve trajecten. Deze zijn bijvoorbeeld bedoeld voor laaggeletterden of anderstaligen. Ook mensen die een uitkering ontvangen, kunnen hier gebruik van maken.

Op zoek naar een taalcursus

Het spreken van de taal en het kunnen maken van eenvoudige berekeningen zijn belangrijke vaardigheden in de Nederlandse samenleving. We bieden taalcursussen aan voor Nederlandstaligen (NT1) en voor anderstaligen (NT2: Nederlands als tweede taal). Mensen kunnen op elke leeftijd leren schrijven bij het ROC Kop van Noord-Holland. > Bekijk het aanbod

Inburgeren in Nederland

Wilt u zich goed voorbereiden op het examen voor inburgering? Dan kunt u een inburgeringscursus volgen. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland biedt deze cursussen voor u aan. > Informatie over inburgeren

Ik ben een verwijzer

Begeleidt u mensen van Nederlandse of niet-Nederlandse afkomst? Het ROC Kop van Noord-Holland helpt u bij het vinden van de juiste cursus en het de juiste opleiding. Zo geeft u gemakkelijk de juiste verwijzing. > Informatie voor verwijzers