Taal- en rekencursussen voor Nederlands- en anderstaligen

In opdracht van gemeentes verzorgt het ROC Kop van Noord-Holland opleidingen voor volwassenen, gericht op het vergroten van de participatie in de samenleving of op het werk: de zogenoemde educatieve trajecten. Deze zijn bijvoorbeeld bedoeld voor laaggeletterde of anderstalige inwoners, of mensen die een uitkering ontvangen.
 

Klik hier voor de folder Nederlands leren voor Nederlandstaligen

Klik hier voor de folder Nederlands leren voor anderstaligen

Klik hier voor het inschrijfformulier Taal- en rekencursussen (NT1 en NT2)

Inburgeringscursussen

Ook zijn we gespecialiseerd in het verzorgen van inburgeringscursussen: een uitstekende voorbereiding op het landelijke inburgeringsexamen.
 

Informatie voor verwijzers

Klik hier voor de folder Educatieve trajecten voor verwijzers